VÝSLEDKY 2018

SÓLOFORMACE DĚTI-KAD výsledky.pdf 
SÓLOFORMACE JUN-SEN výsledky.pdf 
SKUPINY BAT - DANCE - POM výsledky.pdf

 

POROTCE Č.1 LENKA BACHOVÁ

POROTCE Č.2 Mgr. RENATA ŠVŮBOVÁ

POROTCE Č.3 KRISTÍNA ZEMANOVÁ SK

POROTCE Č.4 KAROLINA STOPIŃSKA PL

POROTCE Č.5 Ing. MARTA ŠTĚPÁNKOVÁ

POROTCE Č.6 JIŘÍ STANOVSKÝ

POROTCE Č.7 Bc.IVANA SVOBODOVÁ

POROTCE Č.8 PETR STANOVSKÝ

 

T -  Technika - práce s náčiním, technika těla a kroku, koordinace pohybu….

UD - Umělecký dojem - choreografie, rozmanitost, pestrost, pohyb po parketě…

ED - Estetický dojem – výraz, kontakt s publikem, vhodnost hudby, vzhled …